U W A G A

Ostateczny termin składania zamówienia na wodomierze do dnia 15.06.2024r. włącznie.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z Prezesem Tomaszem Rogozińskim nr tel. 502 543 640,

a pieniądze dostarczyć do dnia 15.06.2024r.

Cena wodomierza na dzień dzisiejszy nie ulega zmianie i wynosi 298 PLN