1. Na Walne Zgromadzenie zapraszamy osoby nie przejawiające żadnych objawów choroby takich jak: kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.,
  2. Przed wejściem będzie mierzona temperatura ciała wchodzących na zgomadzenie,
  3. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa,
  4. Obowiązuje dezynfekcja rąk,
  5. Siadamy w wyznaczonych miejscach – nie przestawiamy krzeseł, zachowujemy bezpieczną odległość,
  6. Osoby z rodziny (np. współmałżonkowie) siadają na krzesłach ustawionych podwójnie,
  7. Na tarasie zostanie rozstawiony namiot na dodatkowe miejsca dla uczestników zgromadzenia,
  8. Ograniczamy przemieszczanie się po sali do minimum,
  9. Wyjątkowo dyskusja odbywać się będzie bez przekazywania mikrofonu,
  10. Osoby biorące udział w komisjach zobowiązane są do założenia rękawiczek jednorazowych,

Liczymy na Państwa zrozumienie, okazanie cierpliwości i dyscyplinę podczas zgromadzenia. Musimy zadbać w szczególności o nasze wspólne bezpieczeństwo, a także o wymogi stawiane przez sanepid podczas takich zgromadzeń w ten szczególny czas trwania pandemii. Nasze coroczne walne zgromadzenie jest ważne dla nas jako zarządu, a Państwu pozwala ocenić naszą pracę w poprzednim roku ale także planować dalsze funkcjonowanie ogrodu. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.