Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 września 2017 roku uchwaliło:

  1. Na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego istnieje możliwość wjazdu pojazdami przez działkowca lub w przypadku gości i dostaw pod opieką działkowca. Działkowiec ponosi odpowiedzialność za wpuszczane pojazdy.

  2. Obowiązuje całkowity zakaz parkowania pojazdów na alejach głównych i alejkach bocznych.

  3. Działkowiec wjeżdżający na teren ROD jest zobowiązany do posiadania miejsca postojowego na terenie swojej działki lub należącego do niego pasa zieleni.

  4. Na jedną działkę można maksymalnie wykupić dwa piloty i dwie możliwości otwierania bram telefonem.

  5. Zarząd ma prawo zablokować możliwość wjazdu na teren ROD dla działkowca w przypadku łamania przez niego zapisów regulaminu lub zasad obowiązujących na terenie ROD.