Informujemy, że dnia 14 września 2018 roku KRS zarejestrował zmiany w Statucie naszego Stowarzyszenia uchwalone na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 14 kwietnia 2018 roku. Pozwoliło to na złożenie i zamówienie w drukarni broszury, w której zostały umieszczone przepisy obowiązujące na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. K. Marcinkowskiego. Łącznie broszura ma 90 stron i została zakupiona z funduszu oświatowego uchwalonego na w/w Zgromadzeniu. Na każdą działkę przeznaczony jest jeden egzemplarz broszury, którą można odbierać na dyżurach członków zarządu w świetlicy ogrodu.