Przypominamy, że zgodnie z § 21 ust.5 „Działka obowiązkowo powinna być wyposażona w szczelny zbiornik na nieczystości płynne. O budowie i miejscu posadowienia na działce takiego zbiornika, działkowiec jest zobowiązany powiadomić zarząd ogrodu na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem prac.”

Z uwagi to, że zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego kładzie duży nacisk na wyeliminowanie jak największej ilości ścieków przedostających się do wód gruntowych informujemy, że przed rozpoczęciem użytkowania nowo wybudowanego szamba należy zgłosić się do powołanej do tego celu komisji ogrodowej, która sprawdzi rodzaj szamba oraz jego wybudowanie.

ZABRANIA SIĘ BUDOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW !!!!!!