Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w dniu 17-tego maja 2016 przekazano teren parkingu w użytkowanie ROD Wichrowa.