Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza, ZMIANY HASŁA ZOSTANĄ DOKONANE PRZY NASTĘPNYM ODCZYCIE.

Każdy użytkownik będzie mógł założyć hasło lub je zmienić wpisując indywidualne hasło.
Hasło musi zawierać od 5 do 9-ciu znaków oraz zalecamy by składało się z minimum dwóch cyfry lub znaków specjalnych (takich jak ^ % $ @ ….)

    Imię i Nazwisko :

    Adres email (opcjonalnie):

    Dla weryfikacji pierwsze 4-ry znaki z dowodu osobistego :

    Numer działki :

    Hasło :