Zgodnie ze zmianą przepisów ordynacji podatkowej wszystkie wpłaty dokonywane przez działkowców na poczet opłat za użytkowaną działkę będą zaliczane na zaległości o najwcześniejszym terminie płatności. To oznacza, że przypadku wpłaty przez działkowców np. bieżącej opłaty za energię wpłata zostanie zaliczona na opłaty zaległe.