WEZWANIE

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego wzywa działkowców o wysokiej kulturze osobistej o zabranie podrzuconych śmieci gabarytowych, pozostawionych przy kontenerach na śmieci mimo obowiązującego zakazu. Niedostosowanie się do wezwania skutkować będzie...

dzień dziecka

SOBOTA 01.07.2017 r  odbędzie się na  naszym ogrodzie festyn z okazji  DNIA DZIECKA  startujemy już o 14.00 podczas dwugodzinnej zabawy proponujemy dla najmłodszych wiele atrakcji dmuchane zamki , malowanie twarzy, pokazy i konkursy oraz skromny...

REJESTRACJA STOWARZYSZENIA

Z radością pragnę poinformować naszych działkowców iż 25.05.2017 roku nasze Stowarzyszenie Ogrodowe im „Karola Marcinkowskiego” powołane na zebraniu działkowców 07.01.2017 r . zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu. Wszystkim Którzy...