AKTUALNOŚCI

Wydarzenia

WALNE ZGROMADZENIE NADZWYCZAJNE

ZAPROSZENIE Zarząd  Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu J.H. Dąbrowskiego 506 zaprasza na :  WALNE ZGROMADZENIE NADZWYCZAJNE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, które odbędzie się 10.07.2024 roku o godz. 16.30 w świetlicy ROD...

czytaj dalej

REGULAMIN Z ZAŁĄCZNIKAMI PO KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego informuje, że 04.06.2024  o godz. 18.00 odbyły się konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu korzystania z wodociągu na naszym ogrodzie. Poniżej zamieszczamy poprawki które wspólnie omawialiśmy....

czytaj dalej

Dyżury Zarządu lipiec 2024

Zarząd Stowarzyszenia K. Marcinkowskiego zaplanował w miesiącu lipcu 2024 r. otwarcie okienka kasowego i dyżur członków zarządu na dzień 13.07.2024 oraz 27.07.2024 w godzinach od 9.00 do 13.00 Posiedzenie zarządu odbędzie się 03.07.2024 roku  w godzinach od...

czytaj dalej

Zamówienie na wodomierze

U W A G A Ostateczny termin składania zamówienia na wodomierze do dnia 15.06.2024r. włącznie. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z Prezesem Tomaszem Rogozińskim nr tel. 502 543 640, a pieniądze dostarczyć do dnia 15.06.2024r. Cena wodomierza na dzień...

czytaj dalej

DZIEŃ DZIECKA 2024

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza wszystkie dzieci wraz z opiekunami NA OBCHODY DNIA DZIECKA I ROZPOCZĘCIE SEZONU DZIAŁKOWEGO 29 CZERWCA 2024 ROKU OD GOZDINY 12.00 DO 15.00 W programie: Gry i zabawy Tor przeszkód z...

czytaj dalej

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego informuje, że  w dniu 04.06.2024  o godz. 18.00 w świetlicy odbędą się konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu korzystania z wodociągu na naszym ogrodzie. Serdecznie zapraszamy wszystkich...

czytaj dalej

Liczniki wody

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  wystąpił z telefonicznym zapytaniem do producenta liczników wody o określenie terminu dostarczenia w/w liczników. Podczas rozmowy otrzymaliśmy informacje, iż planowany termin produkcji jest...

czytaj dalej

Odbiór inwestycji- STANOWISKO KOMISJI REWIZYJNEJ

Dnia 21 maja 2024 08:05 rod-marcinkowskiego@naszedzialki.pl napisał(a): Dzień dobry Pragniemy poinformować Komisję Rewizyjna o zgłoszonym przez wykonawcę zakończeniu robót w części wspólnej. Termin odbioru planowany jest na 25.05.2024 o godzinie 12. Zwracamy się do...

czytaj dalej

Montaż studzienek

Z uwagi na to, iż znaczna część działkowców po otrzymaniu studzienek wodomierzowych zrezygnowała z usług wkopania przez firmę Biuro Projektowe Piotr Czajka, prosimy chętne osoby na wykonanie montażu studzienek, do których jeszcze wykonawca nie dzwonił o kontakt...

czytaj dalej

Odbiór inwestycji wodociągowej

W związku z zakończeniem budowy wodociągu w części wspólnej, Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego zaprasza chętnych działkowców do udziału w odbiorze inwestycji w dniu 25.05.2024r. o godzinie 12.00

czytaj dalej

OPŁATY ROCZNE 2024

Drodzy działkowcy w zakładce AKTUALNOSCI możliwe jest sprawdzenie OPŁATY ROCZNEJ dla swojej działki. Aby zalogować się i sprawdzić kwotę zapłaty należy podać hasło takie jak przy odczycie za prąd.  

czytaj dalej

ZAKAZ WIESZANIA REKLAM

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, iż na podstawie pisma z Urzędu Miasta Poznania z dniem 11.05.2024 obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ wieszania reklam na ogrodzeniu i bramach wjazdowych ogrodu.

czytaj dalej

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu udostępnia Uchwałę nr 8/2024 z dnia 27.04.2024 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego dotyczącą zmiany w Regulaminie Stowarzyszenia Ogrodowego. Poniżej link do Uchwały nr 8/2024 skan uchwały nr...

czytaj dalej

Dyżury czerwiec

Zarząd Stowarzyszenia K. Marcinkowskiego zaplanował w miesiącu czerwcu 2024 r. otwarcie okienka kasowego i dyżur członków zarządu na dzień 15.06.2024 oraz 29.06.2024  w godzinach od 9.00 do 13.00 Posiedzenie zarządu odbędzie się 05.06.2024 roku  w...

czytaj dalej

INFORMACJA

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego informuje, iż zgodnie z ustaleniami z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 27.04.2024 do dnia 11.05.2024r nie wpłynęła żadna propozycja zmiany w Regulaminie korzystania z wodociągu.  Termin...

czytaj dalej

WEZWANIE

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego wzywa działkowców o wysokiej kulturze osobistej o zabranie podrzuconych śmieci gabarytowych, pozostawionych przy kontenerach na śmieci mimo obowiązującego zakazu. Niedostosowanie się do wezwania skutkować będzie...

czytaj dalej

Zakaz wyrzucania śmieci gabarytowych

Drodzy działkowcy, informujemy o zakazie wyrzucania śmieci gabarytowych, do pojemników i przed pojemnikami. W przypadku niedostosowania się do zakazu będą naliczane dodatkowe opłaty. Przypominamy, że przy terenie świetlicy funkcjonuje monitoring.

czytaj dalej

OPŁATA ROCZNA 2024

Tytuł Rok 2024 Opłata składki członkowskiej Termin płatności do 31.05.2024 r. 1 zł od członka lub 0.50 zł w przypadku gdy użytkownikiem jest małżeństwo Opłata na rzecz ogrodu Termin płatności do 31.05.2024 r. 1,78 zł za 1 m² Śmieci do UMP + zielone Termin płatności do...

czytaj dalej

Montaż studzienek

Szanowni Państwo, na prośbę firmy wykonującej sieć wodociągową uprzejmie informujemy, że montaże studzienek rozpoczną się od 7 maja 2024r. Termin montażu studzienki na konkretnej działce będzie ustalany indywidualnie.

czytaj dalej

Dyżury maj

Zarząd Stowarzyszenia im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaplanował w miesiącu maju 2024 otwarcie okienka kasowego i dyżur członków Zarządu na dzień 11.05.2024 oraz 25.05.2024 w godzinach od 9.00 do 13.00 Posiedzenie Zarządu odbędzie się 08.05.2024 roku  w...

czytaj dalej

PODZIĘKOWANIA

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego gorąco i serdecznie dziękuje działkowcom za sprawny odbiór studzienek ze świetlicy, a przede wszystkim za wzajemną, międzysąsiedzką i bezinteresowną pomoc i zaangażowanie przy transporcie gabarytowych studzienek....

czytaj dalej

UWAGA NA KRADZIEŻE

UWAGA NA KRADZIEŻE W ROD W OSTATNIM CZASIE ZARZĄD OTRZYMUJE INFORMACJE O POJAWIANIU SIĘ DWÓCH MĘŻCZYZN KTÓRZY PRZYGLĄDAJĄ SIĘ NASZYM DZIAŁKOM-NIE SĄ TO DZIAŁKOWCY! W ZWIĄZKU Z TYM BARDZO PROSIMY O CZUJNOŚĆ. PAMIĘTAJMY O ZAMYKANIU FURTEK WEJŚCIOWYCH...

czytaj dalej

Drugi termin ODBIÓR STUDZIENEK

DNIA 17.04.2024 OD 17 DO 19 BĘDZIE MOZLIWY JESZCZE ODBIOR STUDZIENEK KTORE ZASTAWY DLA PAŃSTWA ZAMOWIONE DNIA 16.04.2024 (WTOREK) PRZYJADĄ ZAMÓWIONE STUDZIENKI. Transport spodziewany jest od godziny 11. Prosimy o odbiór studzienek. Na wodomierze jeszcze czekamy. Po...

czytaj dalej

WYBRANO WODOMIERZ RADIOWY

WYBRANO WODOMIERZ RADIOWY Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego pragnie poinformować, że wybrano wodomierz który montowany będzie przez każdego działkowca w studzience. Wodomierz Smart+JS-1,6-02 firmy APATOR POWOGAZ 1/2” zimna woda + Nakładka...

czytaj dalej

WESOŁEGO ALLELUJA

Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie dla Was wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia. Wesołego Alleluja życzy: Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna i Komisja Rozjemcza.  

czytaj dalej

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Zarząd poproszony został o opublikowanie oświadczenia. Poniżej przesyłamy oświadczenie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej która w uwagi na zły stan zdrowia nie miała możliwości osobiście go Państwu na zebraniu powołanym przez „Wolny Działkowiec” odczytać. Oświadczenie...

czytaj dalej

Komunikat w/s wodociągów

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego informuje, że po pozytywnej próbie szczelności sieci wodociągowej przy udziale Komisji powołanej przez Zarząd, sieć wodociągowa została wypłukana, następnie przechlorowana, kolejny raz wypłukana i w dniu...

czytaj dalej

Dzień Kobiet 06.03.2024

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego zaprasza wszystkie Panie na spotkanie przy słodkim poczęstunku z okazji Dnia Kobiet które odbędzie się w świetlicy ogrodowej 06 marca 2024 o godz. 17.00

czytaj dalej

UWAGA-komunikat, prace rozpoczynające przyłącza do działek

Od 10.02.2024r wykonawca planuje rozpocząć przyłącza do poszczególnych działek. Prace rozpoczynają się następująco: -działki 1 do 30 -działki 209 do 216 -działki 251 do 283 Wszystkich działkowców prosimy o zawieszenie np. wstążki, widocznego oznakowania we wybranym...

czytaj dalej

przegotowanie preliminarza na 2024

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego informuje, iż rozpoczyna prace nad preliminarzem na rok 2024. W związku z powyższym uprzejmie prosimy działkowców o zgłaszanie propozycji inwestycji, które po przeanalizowaniu wstępnych kosztów mogą znaleźć...

czytaj dalej

Zabawa walentynkowo-karnawałowa

Serdecznie zapraszamy na zabawę walentynkowo-karnawałową w dniu 17 lutego 2024 o godzinie 20.00 Zarząd zapewnia: - muzykę - kawę - herbatę Jedzenie we własnym zakresie. Wstęp 60 zł od osoby Zapisy oraz wpłaty do 31 stycznia 2024 do Krzysztofa Barszczewskiego 501 309...

czytaj dalej

KOLEJNY ETAP

KOLEJNY ETAP prac związanych z rozprowadzeniem wodociągu w części wspólnej Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego wg. informacji firmy wykonawczej: Od 08.01.2024 do końca tygodnia firma wykonująca pracę rozprowadzenia sieci planuje dalsze rozprowadzenie rur...

czytaj dalej

KOLĘDA 2023

KOLĘDA Dnia 30 grudnia 2023 roku (sobota) od godziny 14.30 na naszym Ogrodzie odbędzie się Kolęda 2023. Wszyscy zainteresowani przyjęciem duszpasterza proszeni są o zgłaszanie się do Magdaleny Pożywiłko pod nr telefonu 503 160 607

czytaj dalej

07.01.2024 zmiana numerów bram

OD 7 STYCZNIA 2024 ZMIENIAJĄ SIĘ NUMERY TELEFONÓW DO OTWIERANIA BRAM. BRAMA A 722 019 694 BRAMA B 722 019 696 Po 7.01.2024 stare numery będą nieaktywne.

czytaj dalej

PLAN ZAGOSPODAROWANIA

W odpowiedzi na Nasze zapytanie przesyłamy odpowiedź z Wydziału Urbanistyki i Architektury w sprawie strefy planistycznej o których jest mowa w art. 13a ust. 4 Ustawa z dnia 27 marca 2003r które dotyczy Naszego Ogrodu TapScanner-12-16-2023-1127-p1

czytaj dalej

WESOŁYCH ŚWIĄT

Niechaj nadchodzące święta Bożego Narodzenia będą radosne, zdrowe i miłe. W ten magiczny, świąteczny czas niech będzie radosny każdy z Was. Chcemy Wam złożyć radosne i szczere życzenia: zdrowia, szczęścia, pomyślności, a z okazji Nowego Roku życzymy aby Rok 2024 był...

czytaj dalej

SYLWESTER 2023/2024

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego serdecznie zaprasza na   zabawę SYLWESTROWĄ 2023/2024 o godzinie 20.00 Zarząd zapewnia: - oprawę muzyczną - kawę - herbatę Jedzenie we własnym zakresie. Wstęp 60 zł od osoby Zapisy oraz wpłaty do 20 grudnia...

czytaj dalej

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu   ZAPRASZA DZIAŁKOWCÓW WRAZ Z RODZINAMI na: SPOTKANIE OPŁATKOWE Z POCZĘSTUNKIEM które odbędzie się w świetlicy naszego ogrodu dnia 16 grudnia (sobota) 2023 roku o godzinie...

czytaj dalej

dyżur i otwarcie okienka

Zarząd Stowarzyszenia im. K. Marcinkowskiego zaplanował w miesiącu styczeń 2024 otwarcie okienka kasowego i dyżur członków zarządu na dzień 13.01.2024 oraz 27.01.2024 w godzinach od 9.00 do 13.00 Posiedzenie zarządu odbędzie się 03.01.2024 roku w godzinach od 17.00 do...

czytaj dalej

Zmiana dyżuru i okienka kasowego

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, że w związku z chorobą kasjera zostaje przesunięty dyżur Zarządu i okienko kasowe z dnia 18.11.2023  na dzień 25.11.2023 w godzinach od 9.00 do 13.00 Za zaistniałą sytuację...

czytaj dalej

STUDZIENKI

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego informuje, że do 25.11.2023 zbieramy zapisy na zbiorczy zakup atestowanej studzienki wodomierzowej 400/1200 z zestawem przyłączeniowym BEZ WODOMIERZA dla działkowców którzy we własnym zakresie planują montaż...

czytaj dalej

KOLEJNY ETAP prac związanych z rozprowadzeniem wodociągu

KOLEJNY ETAP prac związanych z rozprowadzeniem wodociągu w części wspólnej Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego wg. informacji firmy wykonawczej: od 06/11/2023 - rury rozprowadzone zostaną na ul. Jaskółczej. Prace planowane są na ok 3 tygodnie. Po...

czytaj dalej

Mikołajki 2023

KOCHANI DZIAŁKOWCY MAMY DLA WAS WSPANIAŁĄ WIADOMOŚĆ W SOBOTĘ 16 GRUDNIA 2023 ROKU NASZ OGRÓD ODWIEDZI ŚWIĘTY MIKOŁAJ Z DROBNYMI UPOMINKAMI WIZYTA ZAPLANOWANA JEST MIĘDZY GODZINĄ 13.00 A 15.00 BĄDŹCIE CZUJNI, CZEKAJCIE PRZED SWOJĄ DZIAŁKĄ I NASŁUCHUJCIE DŹWIĘKÓW...

czytaj dalej

POJAWIANIE SIĘ KOMENTARZY

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich działkowców o podawanie numeru działki podczas dodawania komentarzy na stronie naszego Stowarzyszenia. Powodem takiej prośby do Państwa jest fakt, iż my jako zarząd...

czytaj dalej

Zebranie i dyżur Zarządu w miesiącu listopad

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego informuje, iż Zebranie Zarządu w miesiącu listopadzie 2023 odbędzie się 04.11.2023 od godz. 9.00 do godz. 13.00 oraz dyżur Zarządu w dniu 18.11.2023 od godz. 9.00 do godz. 13.00 Okienko kasowe będzie otwarte...

czytaj dalej

KOLEJNY ETAP WYMIANY PŁOTU

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego informuje, że rusza kolejny etap wymiany płotu wzdłuż ul. Jaskółczej do ul. Malinowej. Prace rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu od 18.10.2023 od pasa zieleni nr 283 do nr 263. Prosimy o udostępnienie...

czytaj dalej

WAŻNY KOMUNIKAT

Wg. projektu podejście wody zaplanowane jest ok. 1m od Państwa furtki wzdłuż płotu. Dlategojeśli któryś z działkowców chciałby mieć w innym miejscu przyłącze do działki,bardzo prosimy zawiesić np. wstążkę lubinne oznakowanie we wskazanym miejscui poinformować o tym...

czytaj dalej

Ruszają prace związane z rozprowadzeniem wodociągu w części wspólnej Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego wg. informacji firmy wykonawczej: 02/10/2023 - początek prac ziemnych w alei „A” w kierunku ul. Lotniczej: Prace planowane są na ok 3 tygodnie.Po...

czytaj dalej

Odczyt za energię elektryczną

W związku z wieloma pytaniami które od Państwa otrzymujemy, odczyt za energię elektryczną dostępny będzie na stronie w najbliższy weekend. Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się wcześniej o kwocie jaką należy zapłacić, biuro oraz kasa w dniu jutrzejszym tj...

czytaj dalej

Wspólne ognisko

W związku z zakończeniem lata będzie zorganizowane ognisko 30 września o godz. 18.00 Kiełbaski we własnym zakresie.

czytaj dalej

Wymiana ogrodzenia

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego informuje, iż po 4 września 2023r rozpocznie się wymiana ogrodzenia. Prace rozpoczną się od działki nr 291 przy ul. Lotniczej. Prosimy o udostępnienie działek i terenów zielonych.

czytaj dalej

Rozpoczęcie prac dot. sieci wodociągowej

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego informuje, iż po 10 września 2023r rozpoczną się prace związane z budową wewnętrznej sieci wodociągowej. W związku z powyższym prosimy nie parkować samochodów na parkingu przy bramie A, gdyż będą tam...

czytaj dalej

Dnia Działkowca

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania tegorocznych obchodów Dnia Działkowca na naszym ogrodzie w dniu 26 sierpnia 2023 roku. W planie przewidziane: godz. 14.00 – uroczyste otwarcie obchodów Dnia Działkowca 2023 na spotkaniu z działkowcami w świetlicy ogrodu,...

czytaj dalej

WSPÓLNE OGNISKO

Zapraszamy wszystkich chętnych w dniu 12 sierpnia 2023 roku godzina 20.00 na spotkanie przy ognisku. Uczestnicy proszeni są o zaopatrzenie we własny towar.

czytaj dalej

PRZYPOMINAMY!!!

Każda działka ma obowiązek posiadać szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe, działkowcy którzy do tej pory nie udostępnili działki w celu sprawdzenia szczelności, prosimy o PILNE ZGŁOSZENIE SIĘ DO BIURA ZARZĄDU w celu ostatecznego ustalenia terminu...

czytaj dalej

Naprawiony kosz do koszykówki

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu pragnie serdecznie podziękować działkowcom którzy w sobotni upał naprawili, wymienili elementy i zamocowali kosz do grania w koszykówkę . Dziękujemy!!!!

czytaj dalej

Nowe bramki na boisku

Na terenie ogrodowego boiska zostały zamontowane nowe bramki do piłki nożnej. Lada moment zostanie naprawiony kosz do grania w koszykówkę. W związku z tym, uprzejmie prosimy o dbanie o nowy sprzęt. Jednocześnie informujemy, że teren placu zabaw i boiska są...

czytaj dalej

PODSUMOWANIE DNIA DZIECKA I ROZPOCZĘCIE SEZONU 2023

Jeszcze raz powróćmy myślami do weekendu 🙂 , pogodnego i pełnego wrażeń dnia Dzień Dziecka który zorganizowany został przy świetlicy na terenie Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego. Działo się tak dużo, że tylko fotorelacja jest w stanie oddać choć...

czytaj dalej

PRZYPOMNIENIE O PŁATNOŚCIACH

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu informuje,że w dnia 31 maja 2023 roku upłynął termin płatności za opłaty ogrodowe uchwalone na Walnym Zgromadzeniu. Informujemy także, że od dnia 1 czerwca 2023 roku zostają naliczane ustawowe odsetki...

czytaj dalej

„ZDROWY KRĘGOSŁUP”

Klub Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego zaprasza wszystkich chętnych na ćwiczenia "ZDROWY KRĘGOSŁUP" które odbędą się 28.06.2023 o godzinie 17.00. Zajęcia prowadzone będą przez zaproszoną rehabilitantkę.prosimy o ubiór sportowy 🙂

czytaj dalej

PLAN POSIEDZEŃ ZARZĄDU I DYŻURÓW NA 2023 ROK

CZERWIEC 2023 - 03.06.2023 Dyżur - 07.06.2023 Zarząd - 17.06.2023 Dyżur LIPIEC 2023 - 05.07.2023 Zarząd - 08.07.2023 Dyżur - 22.07.2023 Dyżur SIERPIEŃ 2023 - 02.08.2023 Zarząd - 05.08.2023 Dyżur - 26.08.2023 Dyżur WRZESIEŃ 2023 - 06.09.2023 Zarząd - 09.09.2023 Dyżur -...

czytaj dalej

Kasa i biuro zarządu w czerwcu 2023 r.

Zarząd Stowarzyszenia im. K. Marcinkowskiego zaplanował w miesiącu czerwcu otwarcie okienka kasowego i dyżur członków zarządu na dzień 3 i 17 czerwca w godzinach od 9.00 do 13.00. Posiedzenie zarządu odbędzie się 7 czerwca 2023 roku w godzinach od 17.00 do...

czytaj dalej

Należności na 2023 rok

TytułRok 2023Opłata składki członkowskiejTermin płatności do 31.05.2023 r.1 zł od członka lub 0.50 złw przypadku gdy użytkownikiem jest małżeństwoOpłata na rzecz ogroduTermin płatności do 31.05.2023 r.1,78 zł za 1 m²Śmieci do UMP + zieloneTermin płatności do...

czytaj dalej

Podziękowanie

W dzisiejszym świecie, gdzie codziennie zmagamy sięz wieloma wyzwaniami, łatwo zapomnieć o wyrażaniu wdzięczności dla osoby i sytuacji, która wpłynęła pozytywnie na życie całego Naszego Ogrodu Rodzinnych Ogródków Działkowych Stowarzyszenia Ogrodowego im. K....

czytaj dalej

ZBIÓRA ELEKTRO-ŚMIECI

         Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego informuje że, w dniu 3 maja 2023 roku w godzinach porannych zorganizowano wywóz elektrośmieci. Prosimy o przynoszenie w dniu 2 maja elektrośmieci TYLKO...

czytaj dalej

ZAPROSZENIE

Klub Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DZIAŁKOWCÓW NA SPOTKANIA PRZY KAWIE W MIŁEJ ATMOSFERZEW KAŻDĄ ŚRODĘ O GODZ. 16.00 RUSZAMY OD 10.05.2023

czytaj dalej

Kasa i biuro zarządu w maju 2023 r.

Zarząd Stowarzyszenia im.K. Marcinkowskiego zaplanował w miesiącu maju otwarcie okienka kasowego i dyżur członków zarządu na dzień 6, 20, 27 majaw godzinach od 9.00 do 13.00. Posiedzenie zarządu odbędzie się8 maja 2023 roku w godzinachod 17.00 do 20.00.

czytaj dalej

WESOŁEGO ALLELUJA

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja" Życzą: Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna i Komisja...

czytaj dalej

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

ZAPROSZENIE Zarząd  Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. J.H. Dąbrowskiego 506 zaprasza na :  WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, które odbędzie się 06.05.2023 roku w świetlicy ROD im. K. Marcinkowskiego w...

czytaj dalej

Kasa i biuro zarządu w kwietniu 2023 r.

Zarząd Stowarzyszenia im. K. Marcinkowskiego zaplanował w miesiącu kwietniu otwarcie okienka kasowego i dyżur członków zarządu na dzień 15 i 29 kwietnia w godzinach od 9.00 do 13.00. Posiedzenie zarządu odbędzie się 5 kwietnia 2023 roku w godzinach od 17.00 do...

czytaj dalej

ODCZYT ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZA STYCZEŃ I LUTY 2023 ROKU

W dniu 15 marca 2023 roku na stronie internetowej ogrodu zostało zamieszczone rozliczenie za odczyt zużytej energii w miesiącach styczeń i luty. Prosimy szczególną uwagę zwrócić na fakt, że odczyt podzielony jest na dwie części. Prosimy sprawdzić swoje zużycie w...

czytaj dalej

Odczyt energii elektrycznej za styczeń i luty 2023 roku

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, że dnia 27.02.2023 r. zostały odczytane podliczniki każdej działki na naszym ogrodzie. Niestety z uwagi na drastyczne podwyżki cen za energię elektryczną oraz zmianę sposobu rozliczania KW z...

czytaj dalej

Kasa i biuro zarządu w marcu 2023 r.

Zarząd Stowarzyszenia im. K. Marcinkowskiego zaplanował w miesiącu marcu otwarcie okienka kasowego i dyżur członków zarządu na dzień 11 i 25 marca w godzinach od 9.00 do 13.00. Posiedzenie zarządu odbędzie się 6 marca 2023 roku w godzinach od 17.00 do...

czytaj dalej

DZIEŃ KOBIET

KLUB SENIORA ROD IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU ZAPRASZA WSZYSTKIE CHĘTNE PANIE NA SPOTKANIE PRZY CIASTKU I KAWIE   Z OKAZJI DNIA KOBIET, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 08. 03. 2022 r. o godz. 16.00 W ŚWIETLICY OGRODOWEJ

czytaj dalej

ZABAWA  WALENTYNKOWA

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu serdecznie zaprasza na ZABAWĘ WALENTYNKOWA dla działkowców, ich rodzin i znajomych. Zabawa odbędzie się 18 LUTEGO 2023 roku - sobota  w świetlicy ROD od godziny 20.00. Składka na pokrycie kosztów...

czytaj dalej