Zarząd poproszony został o opublikowanie oświadczenia.
Poniżej przesyłamy oświadczenie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej która w uwagi na zły stan zdrowia nie miała możliwości osobiście go Państwu na zebraniu powołanym przez „Wolny Działkowiec” odczytać.

Oświadczenie przesłano także na stronę Wolnego Działkowca, aby każdy miał możliwość zapoznać się z poniższym oświadczeniem.

Oświadczenie Komisji Rewizyjnej

Ponieważ niejako zostałam jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wezwana do tablicy, chciałam złożyć wyjaśnienia na temat pomówień zawartych we wpisach internetowych na stronie Ogrodu przez Pana Rafała Zawadzkiego jak również w piśmie z dnia 13-01-2024r.

Oświadczam Państwu, że pomimo sugestii zawartych w tym wpisie nie posiadam wiedzy, jak również rozmawiałam z pozostałymi członkami Komisji i oni również nie wiedzą o tu cytuję „wielkim niezadowoleniu społecznym jak również o łamaniu przepisów prawa przez Zarząd Stowarzyszenia”.

Wiem, że to nie jest wytłumaczeniem, bo niewiedza nie zwalnia z odpowiedzialności co już usłyszałam z ust byłego Prezesa. Jednak wszystkie pomówienia mają swoje granice, których nie powinno się przekraczać.

Od dłuższego czasu czuję się nękana telefonami i pismami zawierającymi różne zawoalowane groźby zawarte pod adresem Komisji Rewizyjnej, co już przepłaciłam zdrowiem.

Odnoszę wrażenie, że niektórzy rękami Komisji Rewizyjnej chcą dokonać wendetty na obecnym Zarządzie.

Nie wyrażam zgody na takie działania i nie będę uczestniczyć w krucjacie ( bo niestety tak to wygląda).

Z niewdzięcznej funkcji w Komisji Rewizyjnej chciałam już zrezygnować co najmniej dwukrotnie ( za czasów poprzednich Zarządów).

Ponieważ ostatnio mam poważne kłopoty zdrowotne rezygnuję z dniem dzisiejszym t.j. 14-03-2024 z pełnienia jakichkolwiek funkcji w Komisji Rewizyjnej i mam nadzieję, że ktoś dalej poprowadzi tą pracę.

Jest to funkcja całkowicie społeczna i z przykrością stwierdzam, że tam gdzie nie ma żadnych przywilejów i profitów nikt się nie garnie do pracy.

Natomiast w odpowiedzi na pismo p. Rafała Zawadzkiego informuję, że pierwszą kontrolę za 2023r zwołałam po wielkich trudach na dzień 27 stycznia 2024r.

W międzyczasie uczestniczyłam tylko w przetargu na wykonanie wodociągu, o którym zostałam poinformowana i zaproszona na 3 dni przed przetargiem.

Przetarg ze strony formalnej został przeprowadzony prawidłowo. Koperty były nienaruszone , otwarte i odczytane Komisyjnie. Zostały wybrane dwie firmy z najkorzystniejszą ceną dla działkowców, trzecia oferta znacznie ceną odbiegała od pozostałych i została od razu wyeliminowana.

Następnie z dwoma oferentami zostały przeprowadzone rozmowy na temat szczegółów i dalszych upustów ( telefonicznie na głośnomówiąco). Po długich i burzliwych negocjacjach został wybrany wykonawca oraz spisano i podpisano protokół z przetargu.

Ponieważ był to okres wakacyjny ( 2 sierpnia) nikogo więcej nie udało mi się ściągnąć na rozmowy przetargowe.

Nadmieniam również, że będąc w komisji Rewizyjnej przez wiele lat ( za rządów różnych prezesów) po raz pierwszy zostałam powiadomiona i zaproszona na przetarg , pomimo istniejącego takiego obowiązku powiadamiania zawartego w statucie, co świadczy pozytywnie o obecnym Zarządzie.

Informuję, że w okresie od września 2023r do grudnia 2023 ze względów zdrowotnych ( zapalenie oskrzeli, COVID, poważne nadciśnienie zakończone w szpitalu ) bardzo rzadko przebywałam na działkach .

A jeżeli już byłam to ogrom nagromadzonych prac działkowych nie pozwalał mi na chodzenie po działkowcach i zbieranie plotek. Zresztą jeżeli chodzi o kontakty, to (z uwagi na rzadkie przebywanie na działce) z przykrością stwierdzam, że utrzymuję tylko z najbliższymi sąsiadami.

Zdania działkowców są różne, jak różni są ludzie, bo ostatnio się dowiedziałam na przykład, że trzeba umieć odejść z godnością jak również usłyszałam skargi na temat stanu dróg wewnętrznych na działkach, które od wielu lat są krytykowane.

Niestety sytuacja ta przypomina mi trochę tę, która się dzieje w naszym rządzie.

Ktoś najwyraźniej dąży do skłócenia i podzielenia działkowców na zwolenników starego i nowego Prezesa.

Przykre to, bo najbardziej takie skłócanie odbije się na nas działkowcach.

Jako Komisja Rewizyjna nie mam dostępu do żadnych podsłuchów i nie wiem czy wykonawcy mają jak i w przeszłości mieli jakieś konszachty z członkami Zarządu bo nie mam takich możliwości.

Mogę tylko stwierdzić, że ze strony formalnej nie stwierdzono rażących uchybień w pracy Zarządu.

Jeżeli ktoś posiada taką wiedzę, to powinien to zgłosić odpowiednim organom.

Mając na uwadze pisma p. Rafała Zawadzkiego słane do Zarządu, które na moją prośbę zostały mi udostępnione przez Zarząd ( dotyczy uwag na temat pracy i nieprawidłowości Zarządu), sprawy te były wyjaśniane podczas kontroli w dniu 27-01-2024, a wnioski Komisja Rewizyjna przedstawiła w protokóle z kontroli.

W imieniu Komisji Rewizyjnej

Barbara Owczarzak