PODZIĘKOWANIA

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego gorąco i serdecznie dziękuje działkowcom za sprawny odbiór studzienek ze świetlicy, a przede wszystkim za wzajemną, międzysąsiedzką i bezinteresowną pomoc i zaangażowanie przy transporcie gabarytowych studzienek....