Udostępniamy Państwu projekty REGULAMINU oraz projekty ZAŁĄCZNIKÓW

które są w trakcie opracowywania do konsultacji z działkowcami.

Wszelkie sugestie, poprawki prosimy o zgłaszanie. Dziękujemy za współpracę.

 

 PROJEKT-REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PRZYŁĄCZEŃ I ROZLICZEŃ SIECI WODOCIĄGOWEJ W ROD STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 506

https://drive.google.com/file/d/1XOidwhsqeOsHEwsgHX0G89D5roSDwn8c/view?usp=sharing

załącznik 1:

PROJEKT-WNIOSEK
O PRZYŁĄCZENIE DZIAŁKI DO WSPÓLNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W ROD STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
UL. DĄBROWSKIEGO 506

https://drive.google.com/file/d/1VeXXa0Xh7S47YbUZ8-fEBxVMoBzcogZW/view?usp=sharing

załącznik 2:

PROJEKT-PROTOKÓŁ
ODBIORU I ZGODY NA EKSPLOATACJĘ PRZYŁĄCZA DZIAŁKI DO WSPÓLNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W ROD STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 506

https://drive.google.com/file/d/17i105GEgc1TwYnqHeyNdGpORkFbuxyya/view?usp=sharing