Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego informuje, iż po 4 września 2023r rozpocznie się wymiana ogrodzenia.

Prace rozpoczną się od działki nr 291 przy ul. Lotniczej. Prosimy o udostępnienie działek i terenów zielonych.