KOLEJNY ETAP

prac związanych z rozprowadzeniem wodociągu
w części wspólnej Stowarzyszenia Ogrodowego
im. K. Marcinkowskiego
wg. informacji firmy wykonawczej:

od 06/11/2023 – rury rozprowadzone zostaną na ul. Jaskółczej.

Prace planowane są na ok 3 tygodnie.

Po każdorazowym położeniu ok. 40m sieci wodociągowej na alei, odtworzony zostanie teren i droga udostępniana będzie działkowcom.