Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego informuje, iż rozpoczyna prace nad preliminarzem na rok 2024.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy działkowców o zgłaszanie propozycji inwestycji, które po przeanalizowaniu wstępnych kosztów mogą znaleźć się w preliminarzu

Propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej do biura Zarządu

lub mailowej rod-marcinkowskiego@naszedzialki.pl

do dnia 29 lutego 2024