09/10/2023 – prace ziemne przy parkingu „A” przez ul. Lipową. W kolejnych dniach rury rozprowadzone będą na ul. Sikorek oraz na ul. Lotniczej tak aby połączyć się z Aleją „A”.

Prace planowane są na ok 3 tygodnie.
Po każdorazowym położeniu ok. 40m sieci wodociągowej na alei, odtworzony zostanie teren i droga udostępniana będzie działkowcom.

W związku z rozprowadzeniem rur utrudniony będzie ruch główną aleją „A”, dlatego wszystkich działkowców prosimy w miarę możliwości o korzystanie z drogi dojazdowej od alei „B”.