Informujemy, iż w wyniku postępowania przetargowego na wykonanie 500 mb ogrodzenia zewnętrznego Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zostały złożone cztery oferty.


Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Wartość/cena brutto zł

1
FLORES MATEUSZ PLENZLER ul. Zwycięstwa 16/1 Darłowo125 000,00 zł

2
MP. POLRAJ Ogrodzenia Betonowe ul. Szamotulska 6a Chyby126 034,53 zł

3
P.P.H.U. AKORD-BUD Piotr Wiśniewski ul. Bukowa 25 Buk162 975,00 zł
4P.P.H.U. JMS ul. Drzymały 18 Wolsztyn201 000,00 zł

W wyniku oceny ofert spełniających warunki – jako najkorzystniejsza pod względem najniżej ceny, została wybrana oferta złożona przez firmę :

FLORES MATEUSZ PLENZLER ul. Zwycięstwa 16/1 Darłowo