TytułRok 2023
Opłata składki członkowskiej
Termin płatności do 31.05.2023 r.
1 zł od członka lub 0.50 zł
w przypadku gdy użytkownikiem jest małżeństwo
Opłata na rzecz ogrodu
Termin płatności do 31.05.202
3 r.
1,78 zł za 1 m²
Śmieci do UMP + zielone
Termin płatności do 31.05.202
3 r.
mieszkający 35zł/os/miesiąc + 120 zł od działki na rok
-niemieszkający – 180 zł

Wpłata na fundusz rozwoju przy przeniesieniu praw do działki. Termin płatności po zatwierdzeniu przez zarząd umowy przeniesienia praw do działki
2.200
Fundusz remontowy – Termin płatności do 31.05.2023 r.
1,00 zł za 1 m²
Na naprawę dróg
Termin płatności do 31.05.202
3 r.
Od samochodu 40 zł / 15 zł
Maksymalnie 2 auta na 1 działkę
Wpłata na fundusz oświatowy (wpisowe)
Termin płatności po zatwierdzeniu przez zarząd umowy przeniesienia praw do działki

400 zł
Ponowne włączenie prądu powyżej 50 KW
100 zł
Opłata za pas zieleni
0,80 zł/m2
Dodatkowa opłata za brak segregacji – za każdy incydent oraz za ustawianie pojemników i worków pod pojemnikami
100 zł
Ponowne włączenie pilota – wyłączonego z powodu parkowania na alejach lub z powodu szybkiej jazdy100 zł
Budowa wodociągu – płatność do 31.08.2023 r.2.000 zł