KOLEJNY ETAP

prac związanych z rozprowadzeniem wodociągu
w części wspólnej Stowarzyszenia Ogrodowego
im. K. Marcinkowskiego
wg. informacji firmy wykonawczej:

od 18/12/2023 – początek prac ziemnych na alei „B” w kierunku
ul. Lotniczej

Prace planowane są do końca grudnia 2023.

Po każdorazowym położeniu ok. 40m sieci wodociągowej na głównej alei, odtworzony zostanie teren i droga udostępniana będzie działkowcom.

W związku z rozprowadzeniem rur utrudniony będzie ruch główną aleją „B”, dlatego wszystkich działkowców prosimy w miarę możliwości
o korzystanie z drogi dojazdowej od alei
A”.