Każda działka ma obowiązek posiadać szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe, działkowcy którzy do tej pory nie udostępnili działki w celu sprawdzenia szczelności, prosimy o PILNE ZGŁOSZENIE SIĘ DO BIURA ZARZĄDU w celu ostatecznego ustalenia terminu kontroli.