Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego

im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

ZAPRASZA DZIAŁKOWCÓW

WRAZ Z RODZINAMI

na:

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Z POCZĘSTUNKIEM

które odbędzie się w świetlicy

naszego ogrodu

dnia 17 grudnia (sobota) 2022 roku

o godzinie 15.00