Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu z uwagi na docierające do nas informację o kradzieżach na naszym ogrodzie  prosi działkowców naszego ogrodu o zwróceniu szczególnej uwagi na obce osoby kręcące się po ogrodzie i po sąsiadujących działkach. W ostatnim czasie dochodzi na naszym ogrodzie do kradzieży między innymi drewna, metalu, owoców itp