KOLEJNY ETAP

prac związanych z rozprowadzeniem wodociągu
w części wspólnej Stowarzyszenia Ogrodowego
im. K. Marcinkowskiego wg. informacji firmy wykonawczej:

od 20/11/2023 – rury rozprowadzone zostaną od skrzyżowania z alejką A ul. Lipową do końca ulicy gdzie składowane są gałęzie.


Prace planowane są na ok 2 tygodnie.

Po każdorazowym położeniu ok. 40m sieci wodociągowej na alei, odtworzony zostanie teren i droga udostępniana będzie działkowcom.