Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im.
K. Marcinkowskiego informuje, że do 25.11.2023 zbieramy zapisy na zbiorczy zakup atestowanej studzienki wodomierzowej 400/1200 z zestawem przyłączeniowym BEZ WODOMIERZA dla działkowców którzy we własnym zakresie planują montaż studzienek.
Studzienki zakupione zostaną bezpośrednio u producenta
z którym wynegocjowaliśmy cenę:
– przy zakupie poniżej 35szt cena 479,70 brutto
– przy zakupie powyżej 35szt cena 467,40 brutto
Zapisy i zapłata u skarbnika Krzysztofa Barszczewskiego
501309434
Odbiór studzienek podany zostanie w późniejszym terminie