Zarząd Stowarzyszenia im. K. Marcinkowskiego

zaplanował w miesiącu lutym 2024 otwarcie okienka kasowego
i dyżur członków zarządu na dzień
10.02.2024 oraz 24.02.2024 w godzinach od 9.00 do 13.00

Posiedzenie zarządu odbędzie się 07.02.2024 roku  w godzinach od 17.00 do 20.00.