Ruszają prace związane z rozprowadzeniem wodociągu w części wspólnej Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego
wg. informacji firmy wykonawczej:

02/10/2023 – początek prac ziemnych w alei „A” w kierunku ul. Lotniczej:

Prace planowane są na ok 3 tygodnie.
Po każdorazowym położeniu ok. 40m sieci wodociągowej na głównej alei, odtworzony zostanie teren i droga udostępniana będzie działkowcom.

W związku z rozprowadzeniem rur utrudniony będzie ruch główną aleją „A”, dlatego wszystkich działkowców prosimy w miarę możliwości o korzystanie z drogi dojazdowej od alei „B”.

W pierwszych dniach prac ziemnych, możliwe są utrudnienia dojazdowe do działek nr 59-66.