KOLEJNY ETAP

prac związanych z rozprowadzeniem wodociągu
w części wspólnej Stowarzyszenia Ogrodowego
im. K. Marcinkowskiego
wg. informacji firmy wykonawczej:

od 23/10/2023 – rury rozprowadzone będą dalej na ul. Lotniczej od skrzyżowania z alejką A do ul. Jaskółczej.


Prace planowane są na ok 2 tygodnie.

Po każdorazowym położeniu ok. 40m sieci wodociągowej na alei, odtworzony zostanie teren i droga udostępniana będzie działkowcom.