Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego informuje, że w związku z panującą epidemią i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności termin zapisów na skrzynki pocztowe wydłużamy do końca kwietnia 2020 roku.

Przypominamy, że koszt jednej skrzynki razem z kłódką to 50 zł. Zapisy oraz wpłaty przyjmowane są w soboty na dyżurach członków zarządu. SKRZYNKI MOGĄ ZAKUPIĆ MIESZKAJĄCY JAK I NIEMIESZKAJĄCY.