W ZWIĄZKU Z TYM IŻ JEDEN Z NASZYCH DZIAŁKOWCÓW ZOSTAŁ PODRAPANY PRZEZ DZIKO BIEGAJĄCEGO NA NASZYM OGRODZIE KOTA UPRASZA SIĘ O NIE DOKARMIANIE BEZPAŃSKICH KOTÓW ORAZ ZAMKNIĘCIE SWOICH PODOPIECZNYCH W DOMU .

DZIKO BIEGAJĄCE ZWIERZĘTA BĘDĄ ODŁAPANE PRZEZ SŁUŻBY WETERYNARYJNE.

ZARZĄD ROD IM. K. MARCINKOWSKIEGO