Zgodnie z obowiązującym Regulaminem ROD uchwalonym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, w § 5 ust. 3F („Działkowiec ma obowiązek: …. f) aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,”). Prosimy zatem o aktualizację swoich danych, ponieważ od wielu działkowców wraca poczta wysłana pod wskazany adres. Zgodnie z uchwałą 8/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia z dnia 9 września 2017 roku, to działkowiec będzie obciążany kosztami poniesionymi przez ogród za nieodebrane listy, które głównie wracają z powodu nieaktualnego adresu.