Z uwagi na to, iż na naszym ogrodzie działkowcy myślą, że mają jeszcze członkostwo w PZD cytujemy fragment treści statutu PZD w sprawie utraty członkostwa w PZD:

” § 26

Członkostwo w PZD wygasa w razie:

  1. wyodrębnienia ROD, w którym członek zwyczajny posiada prawo do działki,

  2. …”

Mając powyższe na uwadze ŻADEN DZIAŁKOWIEC NASZEGO OGRODU NIE MA JUŻ CZŁONKOSTWA W PZD.

Jedynym Stowarzyszeniem prowadzącym nasz ogród jest STOWARZYSZENIE OGRODOWE IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Tylko członkowie tego stowarzyszenia będą zgodnie z prawem zapraszani na walne zgromadzenia, na których będą wspólnie decydować o losach naszego ogrodu. Zachęcam do złożenia deklaracji i wstąpienia do Stowarzyszenia.