Informujemy, że dnia 28 kwietnia na konto działki 47 została doliczona dodatkowa opłata w wysokości 100 zł za wyrzucenie między innymi opony i worka z gruzem w miejsce składowania odpadów komunalnych.