Zarząd stowarzyszenia w przypadku awarii elektrycznych lub ponownego włączenia energii elektrycznej upoważnia następujące osoby do zerwania plomby na skrzynce:

Jarosław Ziajski działka nr 7 tel.: 692-600-999

Łukasz Frankowski działka nr 240 tel.: 516-516-124

Sławomir Bartkiewicz działka nr 19 tel.: 605-940-231

Krzysztof Barszczewski działka nr 110 tel.: 501-309-434

Tomasz Rogoziński działka nr 173 tel.: 502-543-640

Władysław Goroński działka nr 38 tel.: 731-006-347

Rafał Zawadzki działka nr 61 tel.: 605-457-265