Dnia 14 kwietnia odbędzie się pierwsze Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia Ogrodowego imienia Karola Marcinkowskiego, które zgodnie z ustawą o ROD z 13 grudnia 2013 roku od dnia rejestracji, czyli 25 maja 2017 roku przejęło zarządzanie Rodzinnym Ogrodem Działkowym. Z uwagi, iż jest to Walne Zgromadzenie Członków zapraszamy wszystkie osoby, które uzyskały już członkostwo w naszym stowarzyszeniu (poprzez wpisanie się na listy założycieli na zebraniu wyodrębniającym w dniu 7 stycznia 2017 roku, czy poprzez złożenie deklaracji członkowskiej w biurze ROD) do czynnego udziału w zgromadzeniu mając wpływ na życie naszego ogrodu. Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wstąpili do stowarzyszenia do złożenia deklaracji w jak najszybszym czasie. Osoby, które złożą ją do 3 kwietnia będą miały prawo do czynnego uczestniczenia w zgromadzeniu. Wyjątkowo w tym roku, z racji, że jest to pierwsze zgromadzenie Stowarzyszenia zapraszamy także osoby, które nie zdecydowały się wstąpić do stowarzyszenia do przybycia na zgromadzenie, lecz niestety bez prawa do głosowania. W kolejnych latach osoby nie będące członkami stowarzyszenia nie będą zapraszane na walne zgromadzenia członków.

Korzystając z okazji wysyłania zaproszeń na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, pozwoliliśmy sobie włożyć kilka informacji do koperty:

  1. Jeśli w kopercie znajduje się czysty druk deklaracji członkowskiej oznacza to, że nie mają Państwo/Pani/Pan jeszcze członkostwa w stowarzyszeniu. Zachęcamy do uzupełnienia, złożenia u członków zarządu i wstąpienia do stowarzyszenia by móc aktywnie uczestniczyć w życiu ogrodu.

  2. Jeśli w kopercie znajduje się mała kartka z kwotą do zapłaty oznacza to, że na Państwa działce na dzień 24 marca 2018 roku widnieje zadłużenie właśnie w takiej kwocie. Do podanej kwoty należy doliczyć ustawowe odsetki na dzień wpłaty.

  3. Włożyliśmy także do koperty druki do wypełnienia gdyby Państwo chcieli by na Państwa numer telefonu przychodziły powiadomienia sms-em o ważnych wydarzeniach na ogrodzie. Usługa bezpłatna. Wypełniony druk prosimy złożyć u członków zarządu.

  4. Z uwagi na to, że nasze stowarzyszenie nie posiada jeszcze własnego logo, przesyłamy Państwu 5 wybrane przez zarząd propozycje. Prosimy o wycięcie jednej propozycji i zabraniu jej na Walne Zgromadzenie. Na świetlicy będzie znajdował się opisany pojemnik do którego prosimy wrzucić jedną wybraną przez Państwa propozycję. Logo, które uzyska najwięcej głosów zostanie oficjalnie logiem naszego stowarzyszenia.

Z uwagi na to, iż nie każdy z Państwa będzie mógł przybyć na Walne Zgromadzenie członków, przypominamy, że na naszym ogrodzie:

  • obowiązkowo każda działka musi być wyposażona w kompostownik i numer działki,

  • od 1 kwietnia będą ustawione pojemniki na odpady zielone (trawę i liście), prosimy czytać oznakowania na pojemnikach,

  • obowiązuje segregacja odpadów komunalnych,

  • obowiązuje całkowity zakaz parkowania pojazdów na alejach działkowych, w przypadku braku miejsca postojowego na działce przypominamy, że mamy dwa ogólnodostępne parkingi na ogrodzie. Osoby, które uporczywie będą łamały obowiązujące przepisy – po trzecim upomnieniu będą miały blokowany wjazd na ogród poprzez wyłączenie pilotów i funkcji otwierania telefonem. Na dzień 24 marca już dwunastu użytkowników działek dostało pierwsze upomnienia.

  • duży nacisk w tym roku planujemy także położyć na nadmierną prędkość pojazdów poruszających się po naszym ogrodzie. Najbardziej aktywnym działkowcom w tej dziedzinie, także będzie blokowany wjazd na ogród.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego

Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu