Nr konta: 06 1750 0012 0000 0000 3264 5054  

WYŁĄCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

28 stycznia 2023 roku o godzinie 11.30 nastąpi wyłączenie energii elektrycznej na wszystkich działkach zalegających z płatnościami
powyżej 50 KW. Koszt ponownego włączenia wynosi 100 zł, po
uregulowaniu zaległych opłat.

Informację o zużyciu energii uzyskają Państwo na dyżurze członka zarządu oraz na stronie internetowej.
Przypominamy także, że płatności za energię elektryczną dokonujemy do dnia 20 nieparzystego miesiąca

UWAGA!

W związku ze zmianą przepisów wszystkie wpłaty zaliczane są w pierwszej kolejności na płatności, których termin płatności już minął. Prosimy uwzględnić to w dokonywanych płatnościach żeby nie nastąpiła sytuacja w przypadku działkowców zalegających z innymi opłatami, że wpłata zostanie zaliczona na poczet zaległości w maju zostanie wyłączona energia za brak opłaconego rachunku.

Prosimy zwrócić uwagę na wzrost ceny za kw zużytego prądu dlatego rachunki są wyższe od poprzednich.