ZARZĄD STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO INFORMUJE, ŻE OKIENKO KASOWE I DYŻUR CZŁONKÓW ZARZĄDU Z DNIA 22 GRUDNIA 2018 ROKU ZOSTAŁO PRZEŁOŻONE NA DZIEŃ

29 GRUDNIA 2018 ROKU