Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego informuję, że od dnia 1 maja 2020 roku na naszym ogrodzie nie będzie roznoszona prywatna poczta do działkowców. Osoby które nie zakupią skrzynek – pocztę będą mogły odbierać w biurze podczas dyżurów członków zarządu.