Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego informuję, że rozpoczynają się zapisy na skrzynki na listy, które będą umieszczona przy świetlicy ROD. Koszt jednej skrzynki razem z kłódką to 50 zł. Zapisy oraz wpłaty przyjmowane są w soboty na dyżurach członków zarządu do dnia 31.03.2020 r (tj.: 15 i 29 luty, 14 i 28 marzec). Po tym terminie nastąpi oklejenie skrzynek numerkami i wydanie kluczy do kłódek. SKRZYNKI MOGĄ ZAKUPIĆ MIESZKAJĄCY JAK I NIEMIESZKAJĄCY.