Dnia 26 marca 2018 roku w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się spotkanie przedstawicieli naszego Stowarzyszenia z Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania Panem Tomaszem Lewandowskim. Tematem spotkania było zamieszkiwanie na Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. K. Marcinkowskiego. Z uwagi na to, iż problem jest bardzo złożony i nie jest do rozwiązania na chwilę obecną w czym obie strony rozmowy w zupełności się zgadzały, cieszymy się że przedstawiciele miasta to zauważają i nie planują żadnych radykalnych ruchów wymierzonych przeciwko mieszkającym. Mając na uwadze skale problemu miasto proponuje kilka rozwiązań dla osób, które są w potrzebie i chcą przestać zamieszkiwać na terenie ROD. Wnioski do pobrania na stronach Urzędu lub w biurze ogrodu. Szczegóły na Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 kwietnia 2018 roku.

Poniżej przedstawiamy stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Tomasza Lewandowskiego: