Zarząd ROD im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza wszystkich działkowców naszego Ogrodu „przebywających” powyżej pół roku na spotkanie w dniu 12.12.2014 r. o godzinie 18.00 w świetlicy naszego Ogrodu. Tematem spotkanie będzie przebywanie / zamieszkiwanie na Ogrodzie