Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, że w dniu wczorajszym tj. 31 maja 2022 roku upłynął termin płatności za opłaty ogrodowe uchwalone na Walnym Zgromadzeniu. Mimo to 92 działki nie wniosły żadnej opłaty, 29 wpłaciły częściowo. Informujemy także, że od dnia dzisiejszego tj. 1 czerwca 2022 roku zostają naliczane ustawowe odsetki od nieterminowej wpłaty. Po upływie miesiąca zostaną wysłane wezwania do zapłaty za które zostaną obciążeni działkowcy do których będzie ono kierowane.