Zarząd ROD przypomina wszystkim działkowcom o konieczności przycinania drzew i krzewów ozdobnych, których gałęzie wystają poza obrys działek. Pozwoli to utrzymać przejezdność drogi głównej, alejek bocznych i wszelką inną komunikacje wewnątrz ogrodu.