CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zaplanowane zostało na 30 marca 2019 roku. Informujemy także, że zgodnie ze statutem Stowarzyszenia i z przepisami Prawa o Stowarzyszeniach w w/w zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko członkowie stowarzyszenia. Dlatego zachęcamy tych działkowców, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji członkowskiej do wstąpienia w poczet członków Stowarzyszenia i do aktywnego uczestniczenia w życiu ogrodu.