Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego wzywa działkowców o wysokiej kulturze osobistej o zabranie podrzuconych śmieci/odpadów zielonych pozostawionych pod płotami parkingu, na parkingu gdzie parkują pojazdy oraz te wywiezione przed bramę B mimo obowiązującego zakazu wynoszenia.