Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu wzywa na posiedzenie zarządu, które odbędzie się dnia 7.10.2014 roku od godziny 17.00 następujących użytkowników działek naszego Ogrodu:

8, 11, 48, 59, 61, 94, 109, 110, 114, 141, 148, 180, 197, 199, 210, 222, 243, 256, 274, 283, 288, 297.

Powodem wezwania jest ustalenie terminu spłaty zadłużenia powstałego na użytkowanej działce. Zarząd informuje także, że nie stawienie się na wezwanie spowoduje rozpoczęcie procedury wypowiedzenia dzierżawy działkowej zgodnie z Art. 36 ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13.12.2013 roku