Dnia 12.12.2014 roku na świetlicy Ogrodu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie działkowców przebywających/mieszkających na Ogrodzie powyżej pół roku. Na spotkaniu głównym tematem był zapis Art. 12. Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych dotyczący zakazu zamieszkiwania na terenie działki. Z uwagi na możliwość składania wniosków do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania wszyscy zainteresowani działkowcy otrzymali czyste formularze do uzupełnienia. Wnioski można otrzymać także w biurze Ogrodu podczas dyżuru członków zarządu lub pobrać poniżej. Na prośbę obecnych działkowców zgodziliśmy się oddać zbiorowo wnioski w dniu 29.12.2014 roku. Prosimy wszystkich chętnych o składanie uzupełnionych wniosków do dnia 27.12.2014 roku do członków zarządu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11