Zgodnie z wczorajszą obietnicą wstawiam informację z Urzędu Miasta Poznania w sprawie wywozu nieczystości ciekłych.

GKo-VI.7021.5.66.2016 2017-09-04 pismo dot. zasad wywozu z ROD-2