Zarząd ROD informuje, że 30 września zostanie posprzątany teren składowiska gałęzi przy bramie B. Do wiosny prosimy ścięte gałęzie przechowywać na swoich ogródkach.