UWAGA!

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2021

ZAKAZ SKŁADOWANIA GAŁĘZI

PRZED PŁOTEM ROD

IM. K. MARCINKOWSKIEGO

PRZED BRAMĄ B

WYWOŻENIE ODPADÓW ZIELONYCH ZA BRAMĘ GROZI MANDATEM OD STRAŻY MIEJSKIEJ, KTÓREGO OPŁACA DZIŁKOWIEC